15 September 2008

NASTAVAK RADA NA STOCICU OD KARTONA

Dusan nastavlja sa dekoracijom stocica motivima grozdja.


No comments: